Belgelendirme Nedir?

Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı.

Akreditasyon: Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun, belirli şartlara uygun olduğunun ve ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeterli olduğunun resmi olarak üçüncü taraf tarafından tanınması.

Denetim/Tetkik: Kayıtlar, beyanlar veya diğer ilgili bilginin elde edilmesi ve bunların belirlenmiş şartların gerçekleştirilme miktarını tayin etmede objektif olarak değerlendirilmesi için uygulanan sistematik, bağımsız, dokümante edilmiş proses.

Gözetim: Uygunluk beyanının geçerliliğinin sürdürülebilmesi için esas alınan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sistematik olarak tekrarlanmasıdır.

Belgelendirme işlemi, Uygunluk değerlendirme kuruluşu - Cıcert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından bir firmayı belirlenen standard şartlarını yerine getirilip getirilmediğinin tetkik edilerek sertifika düzenlenmesidir.

Sertifikanın geçerlilik süresi gözetim denetimlerinin başarılı olması kaydı ile üç (3) yıldır.

Belgelendirme İşleminin Faydaları;

Belgelendirme işlemi, müşterilere, rakiplere, tedarikçilere, personele ve yatırımcılara, bir kuruluşun saygın endüstriyel uygulamalara sahip olduğunu kanıtlar.

Buna ilaveten,

 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Kilit personel ayrılığında daha az iş kesintisi olasılığı
 • Daha az sarfiyat ile organizasyona tasarruf sağlanması
 • Belirli ve tanımlanmış süreçlerde yüksek verimlilik ve etkinlik sağlanması.
 • Önemli maliyet hatalarını azaltılması
 • Sosyal, çevre ve finansal riskleri yönetilmesi
 • Operasyonel etkinliğin arttırılması
 • Personel sorumluluğunu, taahütü ve motivasyonu geliştirmesi
 • Daha fazla müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sağlanması
 • Organizasyon itibarının arttırılması
 • Sürekli gelişme sağlanması
 • Yeniliğe teşvik etmesi
 • Ticari engelleri kaldırması
 • Pazara netlik getirmesi genel performansın arttırılması
 • Belirsizliği kaldırması ve Pazar fırsatlarını arttırması

 

Belgelendirme İşlemi


01

CIcert olarak, hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için "Çerez" (Cookie) kullanıyoruz. Kabul edip etmemekte özgürsünüz. Gizlilik Politikamız