ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemleri sertifikanız (ISO 9001:2015), fark gözeten müşterilere kalite standartlarınızı kanıtlamakla uğraşmaktan sizi kurtaran bir kabul edilebilirlik işaretidir. ISO 9001, uluslararası bir dili konuşmaktadır.

Müşterilerde kalite bilinci her geçen gün daha da artmaktadır. Yaptığınız işin onların gereksinimlerini karşılayıp karşılamayacağını önceden bilmek isterler. Sertifikalı Kalite Yönetim Sistemi, kalitedeki ve müşteri memnuniyetindeki kesin kararlılığınızı gösterir.

Kalite Yönetim Sistemi kurmak, müşteri memnuniyetini arttırmaya, bunu sürekli kılmaya ve iç çalışmaların yoluna girmesine yardım edecektir. Müşteri gereksinimini karşılayamama riskini en aza indirir.

Her işin stratejik hedefler açısından kritik olan yürütme prosesleri vardır. İşteki ilerleme, kurumun zayıf ve kuvvetli yönlerini, gelişme fırsatlarını keşfetme kapasitesine bağlıdır. Yaklaşımımızla, CIcert denetiçileri,Kalite Yönetim Sistemi’nizin sizin için çok önemli olan bölgeleri nasıl iyi desteklediğini incelerken seçtiğiniz standartlara uygunluğunu ölçer.

Bir ISO 9001 sertifikası yeterli bulunan ve en iyi uygulama standardına göre Kalite Yönetim Sisteminizin belgelendirildiğini kanıtlar. 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifika, müşterilerinize zorunluluklarını karşılayan gerekli iş proseslerini uygulandığınız güvenini sağlar.

ISO 9001 standardı uluslararası tanınan genel bir standarttır. Ürün standardı değildir fakat imalat veya hizmet endüstrisinde kullanılabilir. Uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için ISO (International Organization for Standardization) tarafından geliştirilmiştir.

Bu standard, Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular. Proses yaklaşımı kuruluşa, prosesleri ve onların karşılıklı etkileşimlerinin planlamasını sağlar. PUKÖ döngüsü kuruluşa, proseslerine uygun şekilde kaynak sağlandığından, proseslerinin uygun şekilde yönetildiğinden, iyileştirme için fırsatların tayin edildiğinden ve bu şekilde hareket edildiğinden emin olunmasını sağlar.

Risk temelli düşünme kuruluşa, prosesleri ve kalite yönetim sisteminin planlanan sonuçlardan sapmaya yol açan faktörlerin tayinini, olumsuz etkileri asgari seviyeye indirecek önleyici kontrolleri uygulamayı ve ortaya çıktıkça fırsatlardan azami derecede faydalanmayı sağlar.

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları üzerine kurulmuş olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyetinin, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

 

ISO 9001 Belgelendirmesinin Faydaları:

 • Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlama kabiliyetini,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak için fırsatları,
 • Bağlamı ve amaçları ile ilgili risk ve fırsatları belirlemeyi,
 • Belirtilmiş kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyetini.
 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması
CIcert olarak, hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için "Çerez" (Cookie) kullanıyoruz. Kabul edip etmemekte özgürsünüz. Gizlilik Politikamız