ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir gelişmenin farkındalığının artması, çevresel bakımdan güvenirliliği olan firmalar için ulusal ve uluslararası pazarda keskin rekabet sağlar. Belgelendirilmiş bir çevre yönetim sistemi işinizde aktif adımlar atarak sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi kanıtlar.

Çevre yönetmelikleri giderek katılaşmakta ve dolayısıyla kanunun gücü de artmaktadır. Müşteriler ve hissedarlar işlerinde çevresel etkileri eksilttiklerini , ne yaptıklarını ve nasıl geliştiklerini göstermek istemektedirler.Bir Çevre Yönetim Sistemi organizasyonunuzun en önemli çevre boyutlarını, emisyon, atık bertarafı, doğal kaynak kullanımı ve enerji kullanımı, kontrol altında tutmasına ve başarıyla yönetmesine yardımcı olur.

Bir çevre yönetim sisteminin başarısı, üst yönetiminin liderliğinde, kuruluşun bütün seviyeleri ve fonksiyonlarındaki bağlılığa bağlıdır. Kuruluşlar, olumsuz çevresel etkileri önlemek veya azaltmak amacıyla, özellikle de stratejik ve rekabetçi boyutları olan, yararlı çevresel etkileri artırmak için fırsatları artırabilir. Üst yönetim, çevre yönetimini; kuruluşun iş proseslerine, stratejik istikamet ve karar alma ile diğer iş önceliklerine entegre ederek ve çevre yönetimini kuruluşun bütün yönetim sistemleri ile birleştirerek, riskleri ve fırsatları etkin bir şekilde belirleyebilir. Bu standardın başarı ile uygulandığının gösterilmesi, ilgili taraflara etkin bir çevre yönetim sisteminin var olduğunu garanti etmek için kullanılabilir.

Kilit süreçlerinizi kontrol altına almak sizin zayıf, güçlü yönlerinizi ve gelişme olanaklarınızı tanımlamanızı gerektirir. Denetim yaklaşımımızla, CIcert deneticileri sizin için çok büyük risk taşıyan bölgeleri Çevre Yönetim Sisteminizle nasıl iyi desteklendiğini incelerken seçilen standartlara uyumunu ölçerler.

ISO 14001 Belgelendirmesinin Faydaları:

 • Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması,
 • Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi,
 • Kuruluşa uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,
 • Çevresel performansın artması,
 • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,
 • Kuruluşun pazardaki pozisyonunu güçlendiren çevresel olarak sağlam alternatiflerin sonuçları olabilecek finansal ve operasyonel faydalar sağlanması,
 • İlgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılması.
 • Düzenleyici organlar tarafından gerçekleştirilen az sayıda potensiyel gözetim denetimi sağlar
 • İş ortaklarınıza düzenleyici organlara ve topluma çevresel sorumlu olduğunuzu gösterir
 • Potensiyel süreç gelişirmeleri aracılığıyla artan kar sağlar
 • Çevresel yükümlülüğünüzü azaltır
 • İndirgenmiş sigorta oranları sebebiyle maliyet azalır
 • Organizasyonunun çevre lideri olarak konumlandırılması ve müşterilerinizden, hissedarlar ve diğer ilgili taraflardan gelen çevresel sorular için bir çerçeve sağlar.
CIcert olarak, hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için "Çerez" (Cookie) kullanıyoruz. Kabul edip etmemekte özgürsünüz. Gizlilik Politikamız