ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi, bir kuruluşun başarısı ve büyümesi için gerekli anahtardır. Belgelendirilmiş bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; müşterilerinize, bilgilerinizin - kağıt üzerinde, elektronik ortamda, veya çalışanlarınızın beyinlerinde - uygun olarak korunduğunu kanıtlar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilgi güvenliği çabalarınızı odaklamanıza ve bilgilerinizi korumanıza yardımcı olduğu gibi, kritik güvenlik risklerini belirleyip onları en aza indirmenizi de sağlar. Değer odaklı denetim yaklaşımımızla, CIcert denetçileri seçilmiş standartlara uygunluğunuzu ölçmenin yanısıra, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminizin sizin için en büyük öneme sahip alanlarda ne kadar iyi olduğunu da değerlendirirler.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminizin belgelendirilmesi size değerli faydalar sunmaktadır:

Risk Yönetimi
Riskleri belirleme, onları yönetecek veya bertaraf edecek kontrol sistemlerini yerleştirmenizi sağlar. Belgelendirme denetimleri ile risklerin gözden geçirilmesi ve kontrol sistemlerinin iyileştirlmesi sağlanmaktadır.

Kredilendirilebilirlik, güven ve itimat
Müşterileriniz, onların bilgilerini güvende tutacağınız konusundaki taahhüdünüzden dolayı güven hissedebileceklerdir. ISO/IEC 27001:2013 belgelesi rakiplerinizin bir adım önüne geçmenizi sağlayacaktır.

Masraftan Tasarruf
Tek bir bilgi güvenlik ihlalinin çıkaracağı masraf çok büyük olabilir. Belgelendirme işlemi maruz kalacağınız bu tür masrafları azaltır ve bu da iş dalınızdaki yatırımcılar ve hissedarlarınız için önemlidir.

Yasal Uygunluk
Belgelendirme işlemi, ilgili geçerli tüm kanun ve tüzüklere uygunluğunuzu yetkili makamlara kanıtlamanıza yardımcı olur.

Taahhüt
Belgelendirme işlemi, organizasyonun tüm aşamalarında taahhüt/bağlılığın sağlanması ve kanıtlanmasında yardımcı olur. Operasyonel Seviye Risk Yönetimi

Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıklarının nasıl korunacağı konusundaki farkındalık sağlar. Ayrıca donanım ve veriye daha güvenilir erişim sağlanır.

Çalışanlar
Çalışanların kuruluş içerisindeki sorumlulukları ve bilgi güvenliği konularındaki bilinçlerinin artmasını sağlar. Sürekli İyileşme

Düzenli olarak gerçekleştirilen tetkiklerimiz yönetim sistemleri ve süreçlerinizin izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olur.

ISO/IEC 2700_ Standart-Ailesi Bilgi Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgilidir. Aşağıda sayılan standartlar bilgilendirici ve normatif dokümanlardır:

ISO/IEC 27000: Bilgi Güvenliği konusuna genel bir bakış açısı içeren Standart, 46 anahtar tanım ve terimi açıklamaktadır.

ISO/IEC 27001: Bilgi Güvenliği Standartları arasında  çekirdek doküman hükmünde olan bu doküman Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli olan gereksinimleri içermektedir. Dokümanın Ek kısmında da gerekli kontroller ve amaçları listelenmiştir.

ISO/IEC 27002: 27001 EK-A kısmındaki kontrollerinin iyi uygulamaları için bir kılavuz görevi gören bu standart tamamlayıcı açıklamalar içermektedir.

ISO/IEC 2700_,-4,-5 ve -7: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu için en önemli konulara yönelik hazırlanmış olan bilgilendirici kılavuzlardır. Örnek: 27005 Bilgi Güvenliği Risk yönetimi.

 

CIcert olarak, hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için "Çerez" (Cookie) kullanıyoruz. Kabul edip etmemekte özgürsünüz. Gizlilik Politikamız