ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi

Her türde ve büyüklükte kuruluşlar, kendi hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini veya ne zaman gerçekleştireceklerini belirsiz kılan iç ve dış faktörler ve etkilerle karşılaşır. Bir kuruluşun hedefleri üzerindeki bu belirsizlik etkisi “risk”tir.

Bir kuruluşun bütün faaliyetleri risk içerir. Kuruluşlar, riski belirleyerek, analiz ederek ve daha sonra risk kriterlerini sağlamak için risk iyileştirmesi yoluyla riski değiştirip değiştirmeyeceğini değerlendirerek yönetir.

Bu süreç boyunca, paydaşlarıyla iletişim kurar ve onlara danışır ve daha fazla risk iyileştirmesi gerekmeyeceğinden emin olmak için riski değiştiren kontrolleri ve riski izler ve gözden geçirir. ISO 31000 standardı bu sistematik ve mantıksal süreci ayrıntısıyla açıklar.

Bütün kuruluşlar riski bir dereceye kadar yönetirken, bu Standard risk yönetimini etkili kılmak için sağlanması gereken pek çok sayıdaki prensibi tesis eder. Bu Standard kuruluşların, kuruluşun toplam idaresi, strateji ve planlaması, yönetimi, rapor verme süreçleri, politikaları, değerleri ve kültürü doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek amaçlı bir çerçeve geliştirmesini, tesis etmesini ve sürekli olarak iyileştirmesini tavsiye eder.

ISO 31000 Belgelendirmesinin Faydaları:

 • Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırır,
 • Proaktif yönetimi cesaretlendirir
 • Kuruluş çapında riski belirleme ve muamele edilmesini sağlar
 • Fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesini sağlar
 • İlgili yasal ve mevzuatla ilgili şartlara ve uluslararası normlara uyumu sağlar
 • Paydaş güvenini ve itimadını sağlar
 • Karar verme ve planlama ile ilgili güvenilir bir temel tesis eder
 • Kontrolleri iyileştirir,
 • Risk iyileştirmesi için kaynakları etkili bir şekilde tahsis etme ve kullanmayı sağlar
 • Operasyonel etkinliği ve verimliliği iyileştirir
 • Sağlık ve güvenlik performansını ve aynı zamanda çevresel korumayı geliştirir
 • Kaybın önlenmesi ve kaza yönetimini iyileştirir
 • Kayıpları en aza indirmeye yardımcı olur

 riskmanagement2

CIcert olarak, hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için "Çerez" (Cookie) kullanıyoruz. Kabul edip etmemekte özgürsünüz. Gizlilik Politikamız