ISO 27031 BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İŞ SÜREKLİLİĞİ

Bilgi ve iletişim teknolojileri artık hayatın her alanında özellikle iş hayatında süreçlerin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bu yüzden bilgi teknolojilerinin sistematik olarak tüm risklerinin belirli periyotlarda gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yapılması ile İş Sürekliliği sağlanmış ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi desteklenmiş olmaktadır. ISO 27001 standardını desteklemek amacıyla oluşturulmuş en önemli standart olma özelliğini taşır.

ISO 27031 Belgelendirmesinin Faydaları:

  • BİT hizmetlerinin savunmasızlığı ve tehditlerin anlaşılması,
  • BİT hizmetlerinin kesintiye uğraması ile ilgili potansiyel etkilerinin tanımlanması,
  • İç ve dış BİT hizmet sağlayıcıları ile yöneticiler arasında uyumun yaratılmasına katkı, olan uyumun artmasına yardımcı olmak,
  • BİT servislerinin uygun maliyetli olmasının sağlanması,
  • BİT süreklilik planlarının uygulanmasında ve düzenlemelerinin test edilmesinde uygun cevapları verebilecek personelin yetkinliğinin, geliştirilmesine ve değerinin arttırılmasına yardımcı olmak,
  • Üst yönetime, BİT servislerinin önceden tanımlanmış seviyelerine bağlı olarak, herhangi bir kesilme vakasında, uygun desteğin ve iletişimin alınması konusunda güvence sağlamak,
  • Paydaşların, beklentilerini ve BİT hizmetleri ile ilişkilerini, BİT hizmetlerini nasıl kullanacaklarını anlamalarını sağlamak
CIcert olarak, hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için "Çerez" (Cookie) kullanıyoruz. Kabul edip etmemekte özgürsünüz. Gizlilik Politikamız