A+ A A-
10-01-2012

Tarafsızlık Taahhüdü

Yönetim sistemlerinin denetimi ve belgelendirilmesi faaliyetlerimizin güvenirliliği için tarafsız olmak ve tarafsız olarak algılanmak temel prensiplerimizden birisidir. Bu nedenle CIcert’in tarafsızlığını tehdit eden ve/veya edebilecek tüm unsurlar tespit edilmiş, ilişkilerinden ve belgelendirmenin yapılmasından kaynaklanan çıkar çatışması ihtimalleri tanımlanmış, risk analizi yapılmış, tespit edilen risklerin nasıl ortadan kaldıracağı veya nasıl asgari düzeye indirileceği dokümante edilmiştir. Risk Envanteri, potansiyel çıkar çatışması kaynaklarının tamamını kapsamakta olup periyodik olarak Tarafsızlığı Sağlama Komitesi tarafından gözden geçirilmektedir. Bu komite, kilit noktadaki tarafları temsil eden üyelerden olusan bagımsız bir komitedir.

CIcert üst yönetimi olarak çalışanlarımız ile birlikte, faaliyetlerimizin her aşamasında elde edilen uygunluğun veya uygunsuzluğun objektif delillere dayandırıldığı, alınan kararların tarafımızca, çıkar sahiplerince veya diğer taraflarca etkilenmediği, içerden veya dışardan ticari-finansal-siyasi-psikolojik-idari bilimum baskılara izin verilmediği etkin bir tarafsızlık yönetimi sağladığımızı beyan ederiz. İç ve Dış Personelimizin tarafsızlığın gerekliliğinin farkında olunması sağlanmıştır.

Bu amaçla,

 • CIcert'in gelir kaynağı denetim, belgelendirme ve eğitim faaliyetleri olup tarafsızlık için bir tehdit oluşturmaması amacı ile belgelendirme kararlarının alınmasında şirket ortakları görev almaz.
 • Tarafsızlık için kabul edilmez bir tehdit oluştuğunda belgelendirme yapmayız.
 • Diğer bir belgelendirme kuruluşunun kalite yönetim sistem belgelendirme faaliyetlerini belgelendirmeyiz.
 • Tüm kuruluşlarla eşit mesafede, tarafsız ilişki kurarız. Uyulmak zorunda olunan kural ve dokümanlar tüm kuruluşlar için geçerlidir. İlgili bütün taraflara gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürmeyiz. Hizmetin hızlandırılması ya da yavaşlatılması gibi gizli ayrımcılık yapmayız.
 • Temsilcisi olduğumuz belgelendirme kuruluşu adına yürüttüğümüz faaliyetler ile genel katılıma açık olarak sunduğumuz eğitim faaliyetlerini, çıkar çatışması yaratmayacak, tarafsızlığımızı tehdit etmeyecek ve bağlı olduğumuz akreditasyon kurallarına aykırı olmayacak şekilde müşteri firmalara pazarlar ve sunarız.
 • Çatımız altındaki her personel, denetim görevlileri, uzmanlar, komite ve üst düzey yetkilileri tarafsızlığın öneminin bilincinde, gizlilik şartlarına duyarlı, objektif, bağımsız, çıkar çatışmasından uzak, önyargısız, nötr ve yansız, adil, açık fikirli, dengeli ve belli bir tarafa meyilli olmaksızın faaliyetlerimizi yürütürüz. Karşılıklı yapılan sözleşmeler ile de bunu beyan ederiz.
 • Çalışanlarımızda dahil olacak şekilde doğrudan veya dolaylı olarak yönetim sistemi danışmanlığı sunmaz veya sağlamayız. Geçmişte yönetim sistem danışmanlığı sağlayan personelimiz ve yönetim üyelerimiz, aynı yönetim sistemi için yönetim sistem danışmanlığına son iki yıl içerisinde katılmış ise, söz konusu müşterinin denetim veya belgelendirme prosesinde yer almaz.
 • Faaliyetlerimizi, yönetim sistemi danışmanlığı yapan bir kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak önermez ve pazarlamayız. Müşterilerimize direk fiyat teklifi verip karşılıklı sözleşme imzalayarak danışman kuruluş tarafından yapılması muhtemel 'belgelendirmenin daha basit, kolay, hızlı veya daha ucuz olması' yönündeki uygunsuz beyanlarını önleriz.
 • Danışmanlık kuruluşları ile tarafsızlığımızı tehdit edecek herhangi bir ilişki içine girmeyiz. Danışmanlık kuruluşu ile aramızdaki ilişkinin tarafsızlığımıza kabul edilemez bir tehdit olabileceği durumlarda, yönetim sistemi için danışman kuruluşun yönetim sistem danışmanlığı almış olan müşterisinin aynı yönetim sistemini belgelendirmeyiz. Belgelendirme yapabilmemiz için yönetim sistem danışmanlığından itibaren asgari iki yıllık zaman geçmesi mutlak şartımızdır.
 • Çalışanlarımızda dahil olacak şekilde belgelendirmiş olduğumuz müşterimize iç tetkik önermez veya bunu sağlamayız. İç tetkikini yapmış olduğumuz bir yönetim sistemini, iç tetkiki takip eden iki yıl içerisinde belgelendirmeyiz.
 • Yönetim sistemi danışmanlık kuruluşuna, tarafsızlığımıza yönelik kabul edilemez bir tehdit olacağı için dış kaynaklı denetimleri taşere etmeyiz.
 • Tarafsızlığımıza yönelik tehditler diğer kişilerin veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, bunları düzeltmeye yönelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlarız.
 • Belgelendirme ile ilgili kararları, denetimde görev alanlardan farklı kişiler tarafından alırız.
 • İç ve dış kaynaklı personelimizden kendilerini veya kuruluşumuzu çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında, bu durumu bize bildirmelerini isteriz. Bu personel veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tarafsızlığımıza yönelik tehditleri tanımlayan bilgiyi girdi olarak kullanır ve çıkar çatışması olmadığını kanıtlamadıkça, bu tip iç veya dış kaynaklı personeli kullanmayız.

 

Zuhal Çopuroğlu/Şirket Müdürü
15.08.2016

 

Gizlilik Taahhüdü

Şikayetlerin çözümlenmesi dâhil olmak üzere, şeffaflık ve gizlilik prensiplerimiz arasında uygun bir denge sağlayarak vermiş olduğumuz belgelendirme hizmetinin doğruluğunu ve güvenilirliğini daim kılmaktayız.

Kamunun erişimine açık bilgiler,”Yönetim Sistemi Belgelendirme Klavuzu” ile müşterilerimize bildirilmiştir. Kamunun erişimine sunulan bu bilgiler haricindeki diğer tüm bilgiler ile müşteri haricindeki kaynaklardan (şikâyetçiler ve kamu otoriteleri) sağlanan müşterilerimiz hakkındaki bilgileri gizli bilgi olarak kabul ederiz.

Tüm faaliyetlerimizi gizlilik ilkesine bağlı olarak yerine getirdiğimizi beyan ederiz. Bu amaçla,

 • Organizasyonumuzun tüm seviyelerindeki belgelendirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında elde edilen ve oluşturulan bilginin gizliliğini korumak için kendi adımıza faaliyet gösteren komiteler ve dış kaynaklı kuruluşlar veya kişiler dâhil tüm personelimizle yasal sözleşmeler yaparız,
 • Kamunun erişimine sunulanlar haricindeki diğer bütün bilgileri, ilgili müşteri veya kişinin yazılı izni olmaksızın üçüncü tarafa açıklamayız. Bu bilgilerin, üçüncü tarafa (akreditasyon kurumu, vb) sağlanması kanunlarca istendiğinde eğer yasa ile sınırlanmamışsa ilgili müşteri kuruluş veya kişiyi önceden haberdar ederiz,
 • Gizli bilginin diğer kuruluşların erişimine sunulması gerektiğinde, müşterimizi bu faaliyetten haberdar ederiz,
 • Gizli bilgilerin güvenli olarak ele alınmasını güvence altına almak için prosesleri ve gerektiğinde cihaz ve tesisleri sağlarız.

Zuhal Çopuroğlu/Şirket Müdürü
15.08.2016

 

 

BİZE ULAŞIN

CICERT BELGELENDİRME HİZMETLERİ  LTD. ŞTİ.
Adres :
Atatürk Mahallesi, Kamilbey Sokak, No: 3
Tyana İş Merkezi D: 3 Ataşehir / Istanbul /Türkiye

Telefon : +90 216 546 05 26
Fax : +90 216 546 03 77
Email :Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

HABER LİSTEMİZE KAYDOLUN

Haber listemize kayıt olarak, düzenli yayınlanan bültenimize abone olur, son gelişmelerden hızla haberdar olursunuz.

© 2016 - CI|cert Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti. - Her Hakkı Saklıdır.

Giriş Yap

Dökümanlara ulaşmak için lütfen siteme giriş yapınız.
Cıcert’e ait her hangi bir dokümanın bir ağ ya da internet ortamından indirilmesi sebebiyle Yönetim Temsilcisi tarafından kontrollü bir kopya olarak yayınlanmamıştır. Bu sebeple, Dokümanın güncelliğini teyit etmek bu dokümanı edinen kişinin sorumluluğudur. Bu kontrol network ağında ve intranette yayınlanan Master Listede bildirilen doküman değişiklik numarasının kontrol edilmesi ile sağlanabilir

Daha sonra "CICERT GİRİŞ" altında görünecek ek menülerden yetkili olduğunuz dosyalara ulaşabilirsiniz.

Kayıt Ol

Kullanıcı Kaydı
ya da İptal